S T R Z Y Ż E N I EDAMSKIE

- strzyżenie bez modelowania
- strzyżenie z modelowaniem


DZIECI

MĘSKIE
- bez mycia
- z myciem


KOLORYZACJA MĘSKA

STRZYŻENIE BRODY
KOLORYZACJA BRODY
W Ł O S Y
K R Ó T K I E


50 zł
70 zł


40 zł


45 zł
50 zł


110 zł

40 zł
50 zł
W Ł O S Y 
Ś R E D N I E J  
D Ł U G O Ś C I 

60 zł
80 zł


50 zł


50 zł
60 zł


150 zł


60 zł
W Ł O S Y 
D Ł U G I E


80 zł
120 zł


60 zł