S T R Z Y Ż E N I E/ M O D E L O W A N I E

DAMSKIE

STRZYŻENIE + MYCIE:
- Z MODELOWANIEM
- Z MODELOWANIEM
+ PROSTOWANIE
- Z MODELOWANIEM + LOKI
MODELOWANIE:
LOKI:


MĘSKIE
W Ł O S Y
K R Ó T K I E


30 zł
40 zł
45 zł

50 zł
30 zł
40 zł


20- 30 zł
W Ł O S Y 
Ś R E D N I E J  
D Ł U G O Ś C I 

35 zł
45 zł
50 zł

60 zł
40 zł
60 zł
W Ł O S Y 
D Ł U G I E


40 zł
55 zł
60 zł

70 zł
50 zł
80 zł